Tổng hợp thông tin quy hoạch các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng

 • 20 Tháng Mười, 2023
 • Theo Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Quốc hội ban hành, định hướng phân vùng kinh tế – xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia thành 06 vùng như sau: Vùng trung du và miền núi phía Bắc, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ, Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  Vùng Đồng bằng Sông Hồng bao gồm 11 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh. Tổng diện tích tự nhiên của vùng này là 21.278,6 km2, chiếm 6,42% diện tích của cả nước. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng vùng Đồng bằng Sông Hồng có dân số đông đúc, với khoảng 23,45 triệu người vào năm 2022, chiếm 23,6% dân số toàn quốc và đóng góp 29,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Vùng này xếp thứ hai về quy mô kinh tế, chỉ sau vùng Đông Nam Bộ. Tỷ lệ đô thị hóa tương đương với trung bình quốc gia, đạt 37,6%, xếp thứ hai sau vùng Đông Nam Bộ với 66,9% tỷ lệ đô thị hóa.

  Vùng Đồng bằng Sông Hồng là một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vùng này có hơn 500 tổ chức nghiên cứu và hơn 291 tổ chức nghiên cứu phát triển (R&D), với 14 trong số 17 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Tốc độ đổi mới công nghệ (giai đoạn 2016-2020) ở đây đạt 51,7%. Đóng góp của hoạt động nghiên cứu và phát triển (KH&CN) vào tăng trưởng kinh tế vùng, dựa vào chỉ số TFP, chiếm 48,1% trong giai đoạn 2016-2020. Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, với Thủ đô Hà Nội là trung tâm của nó.

  Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng được Thủ tướng phê duyệt 2023

  Định nghĩa về quy hoạch vùng:

  Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

  Quyết định số 492/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

  Dự thảo báo cáo Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng

  Bản đồ Quy hoạch Vùng

  Đang cập nhật

  Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng

  Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Hồng

  Danh sách dự án

  Danh sách dự án vùng ĐBSH

   1. Quy hoạch thành phố Hà Nội

  Thành phố Hà Nội đóng vai trò chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng tại Vùng Đồng bằng Sông Hồng và toàn quốc, là thủ đô của Việt Nam và trung tâm quyết định các chính sách quốc gia, kinh tế đa dạng và nền giáo dục và nghiên cứu phát triển mạnh mẽ. Thành phố này cũng đóng góp vào sự phát triển giao thông và vận tải của vùng.

  Quyết định số 313/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành phố Hà Nội

  Đang cập nhật

  Bản đồ Quy hoạch

  Đang cập nhật

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê Hà Nội

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường thành phố Hà Nội

  Danh sách dự án

  Danh sách dự án thành phố Hà Nội

  2. Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

  Tỉnh Vĩnh Phúc, nằm tại Vùng Đồng bằng Sông Hồng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và công nghiệp của vùng. Tỉnh này có sự phát triển nhanh chóng, với nền công nghiệp đa dạng và sự thu hút đầu tư nước ngoài. Vị trí địa lý thuận lợi cùng mạng lưới giao thông quan trọng đã giúp Vĩnh Phúc kết nối Vùng Đồng bằng Sông Hồng với các khu vực lân cận và thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, nông nghiệp và du lịch cũng đóng góp vào sự phát triển của tỉnh này.

  Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc 

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê  Vĩnh Phúc

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Vĩnh Phúc

  Danh sách dự án

  Đang cập nhật

  3. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

  Bắc Ninh, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng Đồng bằng Sông Hồng, nằm trên một mạng lưới giao thông quan trọng, bao gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 17, quốc lộ 18, quốc lộ 38, đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn và các tuyến đường thuỷ. Thành phố gần cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các cảng biển quan trọng của vùng như Quảng Ninh và Hải Phòng, nằm trên các trục hành lang kinh tế. Kế hoạch phát triển đô thị của Bắc Ninh nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị loại I và làm cơ sở cho việc nâng cấp Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

  Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh  thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành tỉnh Bắc Ninh

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Bắc Ninh 

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê  Bắc Ninh

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Bắc Ninh

  Danh sách dự án

  Danh sách các dự án tại tỉnh Bắc Ninh

  4. Quy hoạch tỉnh Hải Dương

  Theo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh Hải Dương  định hướng sẽ trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, văn minh, phát triển bền vững và giàu bản sắc văn hóa xứ Đông  mục đích phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; là trung tâm công nghiệp động lực của vùng ĐBSH.

  Dự thảo quyết định phê duyệt lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành tỉnh Hải Dương

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Hải Dương

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch tỉnh Hải Dương

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Hải Dương

  Danh sách dự án

  Đang cập nhật

  5. Quy hoạch tỉnh Hải Phòng

  Hải Phòng là đô thị loại I trực thuộc trung ương, một trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng đồng bằng sông Hồng; là thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại; là đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.Tầm nhìn đến năm 2045-2050, Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

  Dự thảo quyết định phê duyệt lập Quy hoạch TP Hải Phòng  thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành TP Hải Phòng

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch TP Hải Phòng

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch TP Hải Phòng

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê TP Hải Phòng

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường TP Hải Phòng

  Danh sách dự án

  Danh sách các dự án tại TP Hải Phòng

  6. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

  Hưng Yên là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có nền kinh tế phát triển năng động. Trong thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Hưng Yên đặt ra một số mục tiêu mang tính đột phá chiến lược theo hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố xanh, thông minh.

  Dự thảo quyết định phê duyệt lập Quy hoạch  tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành tỉnh Hưng Yên

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Hưng Yên 

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch tỉnh Hưng Yên

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Hưng Yên

  Danh sách dự án

  Đang cập nhật

  7. Quy hoạch tỉnh Thái Bình

  Dự thảo quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra mục tiêu và lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao và phát triển đột phá với tốc độ tăng trưởng đạt 13,9%/năm. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 vươn lên xếp thứ 6 của vùng đồng bằng sông Hồng và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng; tầm nhìn đến năm 2050 là tỉnh có kinh tế thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường bền vững.

  Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành tỉnh Thái Bình

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Thái Bình 

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch tỉnh Thái Bình

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Thái Bình

  Danh sách dự án

  Đang cập nhật

  8. Quy hoạch tỉnh Hà Nam

  Đến năm 2030: Cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương và phấn đấu đến năm 2035, tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.Xây dựng Hà Nam trở thành vùng đô thị – công nghiệp – dịch có cấu trúc đa trung tâm, nhiều tầng bậc. Toàn vùng tỉnh Hà Nam trở thành vùng đô thị-công nghiệp – dịch vụ quy mô lớn của Vùng Thủ đô Hà Nội. Phối hợp phát triển đô thị – công nghiệp – dịch vụ với phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp truyền thống.

  Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành tỉnh Hà Nam

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Hà Nam

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Nam 

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Hà Nam

  Danh sách dự án

  Đang cập nhật

  9. Quy hoạch tỉnh Nam Định

  Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, các chuyên gia phản biện cho rằng, với kịch bản phát triển mà tỉnh lựa chọn là phát triển nhanh và bền vững, Quy hoạch tỉnh Nam Định cần làm rõ hơn nội hàm phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời lưu ý việc cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội và môi trường.

  Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành tỉnh Nam Định

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Nam Định

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch tỉnh Nam Định

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê tỉnh Nam Định

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Nam Định

  Danh sách dự án

  Đang cập nhật

  10. Quy hoạch tỉnh Ninh Bình .

  Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ giúp tỉnh Ninh Bình phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bố trí được không gian phát triển kinh tế – xã hội hiệu quả, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu xây dựng Ninh Bình đến năm 2025 là Tỉnh phát triển trung bình khá và năm 2030 là Tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và trở thành một trung tâm du lịch của cả nước.

  Đến năm 2050, tỉnh Ninh Bình là một trung tâm du lịch bền vững chất lượng, có năng lực cạnh tranh cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á; là một cực tăng trưởng tiềm năng về công nghiệp và dịch vụ của khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng; một Tỉnh phát triển khá toàn diện của vùng Đồng bằng sông Hồng và là nơi đáng sống, an toàn và thân thiện.

  Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành tỉnh Ninh Bình.

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Ninh Bình.

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Bình

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Ninh Bình 

  Danh sách dự án

  Đang cập nhật

  11. Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh

  Quảng Ninh nằm ở phía đông bắc của Việt Nam và có vị trí chiến lược làm cửa ngõ ra biển quốc tế. Tỉnh nổi tiếng với Vịnh Hạ Long và có vai trò quan trọng trong du lịch, kinh tế, và giao thông biển trong vùng Đồng Bằng Sông Hồng, là một trong những động lực pahts triển của cả vùng nói riêng và cả nước nói chung. Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao.

  Quyết định số 80/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh  thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành tỉnh Quảng Ninh.

  Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Quảng Ninh.

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Ninh

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Quảng Ninh

  Danh sách dự án

  Danh sách các dự án tại Quảng Ninh

   

  Trên đây là những thông tin tổng quan về TỔNG HỢP THÔNG TIN QUY HOẠCH CÁC TỈNH TRONG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản có cái nhìn tổng quan về “TỔNG HỢP THÔNG TIN QUY HOẠCH CÁC TỈNH TRONG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG“. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về vùng, tỉnh thành trên cả nước, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web: senvangdata.com.

  Xem thêm nội dung các bài viết liên quan R&D chính: 

  Quy trình xây dựng và triển khai phòng R&D cho doanh nghiệp bất động sản

  Xem thêm Báo cáo nghiên cứu thị trường 63 tỉnh thành trên cả nước:

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Tài liệu Sen Vàng: 

  Tài liệu Sen Vàng Group

  Khóa học R&D bạn không nên bỏ qua: 

  Khóa học R&D nghiên cứu và phát triển bất động sản

  Nguồn tổng hợp: Sen Vàng Group – BTV Trần Thị Quỳnh Trang

  Thông tin liên hệ:

  Website: https://senvangdata.com/

  Hotline: 0948.48.4859

   
  Thẻ : senvanggroup, senvangdata, ĐBSH, quy hoạch Tỉnh, dự án, quy hoạch vùng tỉnh, Đồng bằng sông Hồng,

   ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VỚI SEN VÀNG GROUP

   Nội dung Qúy công ty cần tư vấn :

   "Cảm ơn Qúy công ty, sau khi điền thông tin, Sen Vàng sẽ liên hệ với Qúy công ty để xác nhận trong thời gian 48h!
   Chúc Qúy công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng!

   Qúy công ty có thể liên hệ trực tiếp số Hotline Sen Vàng Group 0948484859 nếu cần gấp!

   Trân trọng! "

   TOP