Tổng hợp thông tin quy hoạch tỉnh vùng Đông Nam Bộ

 • 20 Tháng Mười, 2023
 • Theo Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Quốc hội ban hành, định hướng phân vùng kinh tế – xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia thành 06 vùng như sau: Vùng trung du và miền núi phía Bắc, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ, Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  Vùng Đông Nam Bộ, bao gồm TP. Hồ Chí Minh và 05 tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, có diện tích 23.551,5 km2, chiếm 7,1% diện tích cả nước và dân số năm 2022 là 18,8 triệu người (18,9% dân số cả nước). Vùng này nằm từ 10019’08” đến 12016’00” vĩ độ Bắc và 105048’43” đến 107034’50” kinh độ Đông.

  Vị trí địa lý: Phía Tây và Tây Nam giáp với vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vùng sản xuất nông nghiệp và thủy sản quan trọng của cả nước. Phía Đông giáp với khu vực Nam Trung Bộ và phía Đông Bắc giáp với vùng Tây Nguyên, vùng nguyên liệu quan trọng cho nhiều loại cây công nghiệp. Vùng Đông Nam Bộ có 176 km bờ biển, giáp với Biển Đông, khu vực tài nguyên hải sản, dầu mỏ và khí đốt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển để tạo mối liên kết kinh tế và thương mại với các nước trong khu vực và quốc tế.

  Đông Nam Bộ có khoảng 500 km đường biên giới với Vương quốc Campuchia với 04 cửa khẩu quốc tế. Trong đó, tỉnh Tây Ninh có hơn 240 km đường biên giới giáp với 03 tỉnh của Campuchia (Svay Rieng, Prey Veng và Tbong Khmum); tỉnh Bình Phước có gần 260 km đường biên giới giáp với 3 tỉnh của Campuchia (Mondulkiri, Kratie, Tboung Khmum).

  Vùng Đông Nam Bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của cả nước. Vùng này có lợi thế nổi trội để phát triển công nghiệp, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, dầu khí, sản phẩm hoá dầu, và nhiều ngành khác. TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ, và đổi mới sáng tạo lớn nhất khu vực phía Nam và cả nước.

  Đông Nam Bộ cũng có vị trí quan trọng trên tuyến đường biển quốc tế và tuyến đường hàng không quốc tế, là điểm trung chuyển quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương. Vùng này cũng đóng vai trò chính trị và an ninh quốc phòng quan trọng ở phía Nam của Việt Nam.

  – Định nghĩa về quy hoạch vùng:

  Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

  Hình thành các hành lang kinh tế, tạo không gian tăng trưởng mới cho Đông Nam Bộ
  Hình thành các hành lang kinh tế, tạo không gian tăng trưởng mới cho Đông Nam Bộ
  Phác họa tổ chức không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
  Theo đơn vị tư vấn là Viện Chiến lược phát triển, trong thời kỳ quy hoạch, Vùng được định hướng phát triển theo 3 tiểu vùng. Thứ nhất, tiểu vùng trung tâm (gồm TP. Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương và Tây Nam tỉnh Đồng Nai): Dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ tài chính quốc tế, giáo dục – đào tạo, y tế, công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu, đầu mối giao thương quốc tế. Thứ hai, tiểu vùng ven biển (gồm khu vực Cần Giờ của TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu): Kinh tế biển: Cảng biển, logistics, dịch vụ hậu cần cảng biển, dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải; công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí, hoá dầu; du lịch biển, đảo; khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Hình thành khu thương mại tự do tại khu vực Cái Mép Hạ. Phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, TP. Vũng Tàu là trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. Thứ ba, tiểu vùng phía Bắc (gồm Tây Ninh, Bình Phước và khu vực phía Bắc của Đồng Nai, Bình Dương): Kinh tế cửa khẩu, kho vận, công nghiệp chế biến nông, lâm sản; khu vực mở rộng không gian phát triển công nghiệp của vùng; trồng cây công nghiệp; bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học.

  + Quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ

  Quyết định số 463/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

  Dự thảo Báo cáo Quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ

  Bản đồ Quy hoạch Vùng

  Dự thảo bản đồ Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

  Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng

  Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Đông Nam Bộ

  Danh sách dự án

  Danh sách dự án vùng ĐNB

  – Định nghĩa về quy hoạch tỉnh:

  1. Quy hoạch tỉnh Bình Phước

  Trong bối cảnh sự phát triển kinh tế và xã hội của Vùng Đông Nam Bộ tại Việt Nam, tỉnh Bình Phước đóng một vai trò quan trọng với tiềm năng phát triển lớn. Quy hoạch phát triển của tỉnh này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển bản thân nó mà còn đóng góp vào sự phát triển của cả khu vực và đất nước.

  Quyết định số 518/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Phước  thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Bình Phước

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Bình Phước

  Bản đồ Quy hoạch

  Đang update

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Danh sách dự án

  2. Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

  Quy hoạch tỉnh Tây Ninh là một nhiệm vụ quan trọng trong việc xác định hướng phát triển của tỉnh này tại Việt Nam. Tây Ninh nằm trong Vùng Đông Nam Bộ và có diện tích rộng lớn, với tiềm năng kinh tế và xã hội đáng kể. Quy hoạch này sẽ xác định tầm nhìn phát triển, các ngành công nghiệp chính, hạ tầng giao thông và cân nhắc giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của tỉnh Tây Ninh. Điều này giúp định hình tương lai thịnh vượng và bền vững cho khu vực này và đóng góp vào sự phát triển của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

  Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ Quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Đang update

  3. Quy hoạch tỉnh Bình Dương

  Tỉnh Bình Dương nổi tiếng với sự phát triển công nghiệp và dịch vụ, và quy hoạch này sẽ định rõ tầm nhìn phát triển, các ngành công nghiệp chính, hạ tầng giao thông, và cân nhắc giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này có vai trò quan trọng trong việc hình thành tương lai thịnh vượng và bền vững của tỉnh Bình Dương và đóng góp vào sự phát triển của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

  Quyết định số 462/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Bình Dương

  Đang update

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Danh sách dự án

  4. Quy hoạch tỉnh Đồng Nai

  Quy hoạch tỉnh Đông Nai đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển của tỉnh nằm trong Vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam. Đông Nai nổi bật với tiềm năng công nghiệp và dịch vụ cùng với sự phát triển của nhiều cụm công nghiệp và khu công nghiệp. Quy hoạch này sẽ xác định tầm nhìn phát triển, các ngành công nghiệp chính, hạ tầng giao thông, và cân nhắc giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của tỉnh Đông Nai. Nó đóng góp vào sự phát triển của tỉnh này và Vùng Đông Nam Bộ cũng như có sự khác biệt so với các tỉnh lân cận trong quá trình quy hoạch và phát triển.

  Quyết định số 1016/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ Quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Đang update

  5. Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt tập trung vào việc định hình tương lai phát triển của một trong những tỉnh giàu có và đóng góp lớn vào nền kinh tế của Việt Nam. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nổi bật với nguồn tài nguyên biển, công nghiệp và dịch vụ phát triển. Quy hoạch này sẽ định rõ tầm nhìn phát triển, các ngành công nghiệp chính, hạ tầng giao thông, và sự cân nhắc giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này giúp xác định cách tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đóng góp vào phát triển của Vùng Đông Nam Bộ và quy hoạch riêng của tỉnh này trong ngữ cảnh nền kinh tế và xã hội hiện nay.

  Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ Quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Danh sách dự án

  6. Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

  Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ to lớn để định hướng tương lai của thủ đô kinh tế và lớn nhất của Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với tốc độ phát triển nhanh chóng và vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Quy hoạch này sẽ xác định tầm nhìn phát triển, các ngành công nghiệp chính, hạ tầng giao thông, và cân nhắc giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này giúp hình thành một hướng phát triển bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh và đóng góp vào sự phát triển của cả Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

  Quyết định số 642/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ Quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Danh sách dự án

  Kết luận

  Vùng Đông Nam Bộ được đánh giá là một trong những trọng điểm của sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Đây là nơi tập trung nhiều trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, và khoa học – công nghệ. Hạ tầng giao thông và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu làm cho khu vực này trở thành trung tâm giao lưu của cả nước và quốc tế.

  Quy hoạch phát triển của từng tỉnh trong vùng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng phát triển của chúng và cách chúng đóng góp vào sự phát triển tổng thể của vùng Đông Nam Bộ. Tầm nhìn phát triển, ngành công nghiệp chính, hạ tầng giao thông và cân nhắc giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là các yếu tố quan trọng được đề cập trong quy hoạch.

  Từ việc thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, đến vai trò quan trọng trong lĩnh vực chính trị và an ninh quốc phòng, Vùng Đông Nam Bộ đóng góp nhiều khía cạnh quan trọng cho sự phát triển của cả nước.

  Dự kiến, thông qua các quy hoạch này, Vùng Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tương lai thịnh vượng và bền vững của Việt Nam, đồng thời giữ vững vị trí của nó trong bối cảnh kinh tế và chính trị quốc tế ngày càng phức tạp.

  Trên đây là những thông tin tổng quan về “Tổng hợp thông tin quy hoạch tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam” do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản có cái nhìn tổng quan về “Tổng hợp thông tin quy hoạch tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam“. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về vùng, tỉnh thành trên cả nước, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web: senvangdata.com.

  Xem thêm nội dung các bài viết liên quan phát triển dự án chính: 

  Pháp lý phát triển dự án khu công nghiệp.

  Xem thêm báo cáo thị trường các tỉnh, thành trên cả nước

  Báo cáo nghiên cứu thị trường Tỉnh Bắc Giang

  Khóa học R&D bạn không nên bỏ qua: 

  Khóa học R&D nghiên cứu và phát triển bất động sản

  Các tài liệu Miễn phí và Có phí do Sen Vàng Group xuất bản hàng tháng

  Nguồn tổng hợp: Sen Vàng Group – BTV Trần Thị Quỳnh Trang

  Thông tin liên hệ:

  Website: https://senvangdata.com/

  Hotline: 0948.48.4859

  Thẻ : thông tin quy hoạch, dự án, Đông Nam Bộ, senvanggroup, senvangdata, kinh tế, quy hoạch Tỉnh, quy hoạch tỉnh vùng đông nam bộ, trọng điểm phát triển,

   ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VỚI SEN VÀNG GROUP

   Nội dung Qúy công ty cần tư vấn :

   "Cảm ơn Qúy công ty, sau khi điền thông tin, Sen Vàng sẽ liên hệ với Qúy công ty để xác nhận trong thời gian 48h!
   Chúc Qúy công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng!

   Qúy công ty có thể liên hệ trực tiếp số Hotline Sen Vàng Group 0948484859 nếu cần gấp!

   Trân trọng! "

   TOP