Tổng hợp thông tin quy hoạch tỉnh trong vùng Tây Nguyên của Việt Nam

 • 20 Tháng Mười, 2023
 • Theo Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Quốc hội ban hành, định hướng phân vùng kinh tế – xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia thành 06 vùng như sau: Vùng trung du và miền núi phía Bắc, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ, Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  Vùng Tây Nguyên, bao gồm 05 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên 54.470 km2, chiếm 1/6 diện tích cả nước với quy mô dân số chiếm 6,1% dân số cả nước (khoảng 5.842.681 triệu người).

  Vùng Tây Nguyên nói chung và các tỉnh trong vùng Tây Nguyên nói riêng có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đối cả nước và khu vực Đông Dương; nằm ở khu vực ngã ba biên giới Việt Nam – Lào.

  Campuchia, tiếp giáp với các vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

  Với điều kiện địa hình lãnh thổ đa phần là đồi núi, cao nguyên chia cắt bởi núi cao và sông, suối lớn, các cao nguyên chiếm khoảng 36,5% diện tích thuận lợi cho phát triển nhiều ngành kinh tế (sản xuất cây công nghiệp, du lịch sinh thái, công nghiệp năng lượng tái tạo,…); diện tích đất rừng lớn, hiện có khoảng 3,2 triệu ha chiếm 59,3% diện tích toàn vùng, có vị trí vai trò quan trọng về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn trong cả nước và thuận lợi cho phát triển kinh tế rừng.

  – Định nghĩa về quy hoạch vùng:

  Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

  + Quy hoạch Vùng Tây Nguyên

  Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

  Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Tây Nguyên

  Bản đồ Quy hoạch Vùng

  Dự thảo bản đồ Quy hoạch vùng Tây Nguyên

  Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng

  Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Tây Nguyên

  Danh sách dự án

  Danh sách dự án vùng TN

  – Định nghĩa về quy hoạch tỉnh :

  1. Quy hoạch tỉnh Kon Tum

  Quy hoạch tỉnh Kon Tum là một nhiệm vụ quan trọng để định hình phát triển của tỉnh Kon Tum nằm ở Tây Nguyên, Việt Nam. Kon Tum nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, vùng núi cao, và là nơi gặp gỡ của nhiều dân tộc thiểu số. Quy hoạch này sẽ xác định tầm nhìn phát triển, các ngành công nghiệp chính, hạ tầng giao thông, và cân nhắc giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của tỉnh Kon Tum. Điều này giúp định hình tương lai thịnh vượng và bền vững cho khu vực đồng bào dân tộc thiểu số này.

  Quyết định số 510/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Kon Tum

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ Quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Đang update

  2. Quy hoạch tỉnh Gia Lai

          Gia Lai, một tỉnh nằm ở khu vực Tây Nguyên, Việt Nam, là một nơi có vùng đất phong phú và sự đa dạng về dân tộc. Quy hoạch phát triển tỉnh Gia Lai nhấn mạnh vào việc khai thác và bảo vệ tài nguyên tự nhiên cũng như phát triển kinh tế, dịch vụ và hạ tầng. Mục tiêu là đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển bền vững cho cả tỉnh Gia Lai.

  Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Gia Lai

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Gia Lai

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ Quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Đang update

  3. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

  Tỉnh Đắk Lắk nằm ở Trung Tây Nguyên và nổi tiếng với nhiều cụm công nghiệp, nguồn lực thiên nhiên và dân tộc thiểu số. Quy hoạch phát triển của Đắk Lắk tập trung vào việc tận dụng tiềm năng kinh tế và đảm bảo sự cân nhắc với bảo vệ môi trường. Điều này giúp định hình tương lai phát triển bền vững và xã hội của tỉnh.

  Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ Quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Danh sách dự án

  4. Quy hoạch tỉnh Đắk Nông

  Đắk Nông, nằm trong khu vực Tây Nguyên, là một tỉnh với nhiều tiềm năng về nông nghiệp và lâm nghiệp. Quy hoạch phát triển của tỉnh Đắk Nông tập trung vào việc nâng cao năng suất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư trong cơ sở hạ tầng.

  Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Đắk Nông

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Đắk Nông

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ Quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Đang update

  5. Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

  Tỉnh Lâm Đồng, nằm tại vùng Tây Nguyên, nổi tiếng với thung lũng Đà Lạt và nguồn lực nông nghiệp. Quy hoạch phát triển của tỉnh này tập trung vào việc tăng cường giá trị gia tăng trong nông nghiệp, thúc đẩy du lịch, và bảo vệ môi trường đặc biệt quan trọng trong khu vực duyên hải và thung lũng xanh mát của Đà Lạt. Điều này giúp định hình một tương lai bền vững và đáng sống cho người dân và du khách.

  Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

  Bản đồ Quy hoạch

  Bản đồ Quy hoạch

  Niên giám thống kê

  Niên giám thống kê

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Danh sách dự án

  Đang update

  Kết luận

  Tổng hợp thông tin về quy hoạch phát triển các tỉnh trong vùng Tây Nguyên của Việt Nam, chúng ta có cái nhìn toàn diện về những bước quan trọng trong việc xác định hướng phát triển của khu vực này. Tây Nguyên, với địa lý đặc biệt, vùng đất núi cao và đa dạng về văn hóa dân tộc, đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

  Quy hoạch phát triển của từng tỉnh trong vùng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự cân nhắc giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đồng thời tận dụng tiềm năng tự nhiên và nguồn lực địa phương. Tầm nhìn phát triển và các ngành công nghiệp chính sẽ định hình hướng đi của từng tỉnh.

  Chúng ta đã thấy rõ cam kết trong việc bảo vệ và phát triển bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch, các nguồn lực chính của vùng Tây Nguyên. Sự cân nhắc giữa phát triển và bảo vệ môi trường đang được đặt lên hàng đầu để đảm bảo rằng Tây Nguyên sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong sự phát triển bền vững của cả Việt Nam.

  Với tầm quan trọng của Tây Nguyên trong ngữ cảnh quốc gia và khu vực, quy hoạch phát triển này đóng góp quan trọng vào việc hình thành tương lai thịnh vượng và bền vững của vùng này, đồng thời đảm bảo rằng cả nước Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng.

  Trên đây là những thông tin tổng quan về “Tổng hợp thông tin quy hoạch tỉnh trong vùng Tây Nguyên của Việt Nam” do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản có cái nhìn tổng quan về “Tổng hợp thông tin quy hoạch tỉnh trong vùng Tây Nguyên của Việt Nam“. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về vùng, tỉnh thành trên cả nước, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web: senvangdata.com. 

  Xem thêm nội dung các bài viết liên quan R&D chính: 

  Quy trình xây dựng và triển khai phòng R&D cho doanh nghiệp bất động sản

  Xem thêm Báo cáo nghiên cứu thị trường 63 tỉnh thành trên cả nước:

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  Tài liệu Sen Vàng: 

  Tài liệu Sen Vàng Group

  Khóa học R&D bạn không nên bỏ qua: 

  Khóa học R&D nghiên cứu và phát triển bất động sản

  Nguồn tổng hợp: Sen Vàng Group – BTV Trần Thị Quỳnh Trang

  Thông tin liên hệ:

  Website: https://senvangdata.com/

  Hotline: 0948.48.4859

  Thẻ : bản đồ quy hoạch, đnb, quy hoạch Tỉnh, quy hoạch tỉnh trong vùng đông nam bộ, quy hoạch tổng thể, dự án, Đông Nam Bộ,

   ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VỚI SEN VÀNG GROUP

   Nội dung Qúy công ty cần tư vấn :

   "Cảm ơn Qúy công ty, sau khi điền thông tin, Sen Vàng sẽ liên hệ với Qúy công ty để xác nhận trong thời gian 48h!
   Chúc Qúy công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng!

   Qúy công ty có thể liên hệ trực tiếp số Hotline Sen Vàng Group 0948484859 nếu cần gấp!

   Trân trọng! "

   TOP