Báo cáo phát triển bền vững và dịch vụ đảm bảo

 • 6 Tháng Một, 2024
 • Báo cáo phát triển bền vững và dịch vụ đảm bảo là một tài liệu quan trọng đánh dấu sự cam kết của tổ chức đối với việc xây dựng một cộng đồng và môi trường kinh doanh bền vững. Trong bối cảnh ngày nay, khi thách thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ngày càng trở nên nặng nề, việc phát triển và triển khai các chiến lược bền vững trở thành một ưu tiên hàng đầu. Báo cáo này không chỉ là một tài liệu tổng hợp về những tiến triển đã đạt được, mà còn là một cơ hội để tổ chức giới thiệu những dịch vụ đảm bảo của mình – những giá trị và cam kết mà tổ chức mang lại cho khách hàng và cộng đồng. Hãy cùng Sen Vàng Group khám phá chi tiết hơn về hành trình phát triển bền vững và những dịch vụ độc đáo mà đã có mặt trên thị trường, nhằm góp phần vào sứ mệnh xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng.

  Báo cáo phát triển bền vững (Báo cáo SDG)

  SDG – Sustainable Development Goals được biết đến là mục tiêu phát triển bền vững. Đây là lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc (LHQ) đến tất cả các quốc gia trên thế giới nhằm giải quyết những thách thức lớn mà nhân loại phải đối mặt, hướng đến một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người vào năm 2030.

  Báo cáo SDG là một tài liệu tổng hợp về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

  Báo cáo SDG giúp doanh nghiệp truyền tải thông tin về trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững của mình đến các bên liên quan, đồng thời thu hút đầu tư, nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu.

  Hành động vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Nguồn: Sen Vàng tổng hợp
  Hành động vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

  Dịch vụ đảm bảo báo cáo SDG:

  Cùng với việc mối quan tâm đến hoạt động báo cáo bền vững ngày càng tăng lên trong giới đầu tư và các bên liên quan, một vài công ty đang lựa chọn công bố thông tin trong báo cáo bền vững được đảm bảo bởi một bên thứ ba.

  Quá trình đảm bảo và thẩm định thường được thực hiện bởi một bên thứ ba độc lập và sau đây được gọi là là đảm bảo và thẩm định “bên ngoài’. Một vài công ty sử dụng cán bộ của mình để kiểm tra chất lượng thông tin trong báo cáo bền vững của mình như là một phần của quá trình đảm bảo/ thẩm định nội bộ, nhưng ở đây chúng ta chỉ đề cập đến việc đảm bảo từ bên ngoài.

  TPBank hợp tác với đối tác tư vấn hàng đầu - Công ty TNHH KMPG trong Dự án Xây dựng khung và nâng cao năng lực thực thi về môi trường - xã hội - quản trị (Dự án ESG).. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp
  TPBank hợp tác với đối tác tư vấn hàng đầu – Công ty TNHH KMPG trong Dự án Xây dựng khung và nâng cao năng lực thực thi về môi trường – xã hội – quản trị (Dự án ESG).. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

  Việc đảm bảo và thẩm định thường đi đến đích cuối là một tuyên bố độc lập hoặc một ý kiến của chuyên gia đảm bảo/ thẩm định nhằm tăng độ tin cậy về tính hợp lệ và uy tín của những thông tin trong báo cáo bền vững.
  Một loạt nhà cung cấp khác nhau bao gồm kế toán và tư vấn chuyên môn có thể cung cấp dịch vụ đảm bảo hoặc thẩm định từ bên ngoài đối với báo cáo bền vững. Các bên cung cấp dịch vụ tuân theo những bộ quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn khác nhau, tùy thuộc vào hiệp hội nghề nghiệp của họ.

  Tầm quan trọng của dịch vụ đảm bảo báo cáo SDG:

  Việc thuê ngoài dịch vụ bảo đảm thông tin có thể tăng cường một cách đáng kể sự tín nhiệm của hoạt động công bố thông tin về phát triển bền vững. Các nhà đầu tư, các tổ chức xếp hạng và những nhà phân tích khác ngày càng quan tâm đến việc bảo đảm thông tin khi thực hiện đầu tư và đánh giá quyết định trên cơ sở xem xét hoạt động bền vững.

  Lễ ký kết Hợp đồng dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam). Nguồn: Sen Vàng tổng hợp
  Lễ ký kết Hợp đồng dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam). Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

  Ví dụ, những vấn đề như nguy cơ carbon và năng lực trao đổi khí thải có thể có ảnh hưởng trực tiếp về mặt tài chính. Nhìn chung, hoạt động đảm bảo và thẩm định bao gồm một quá trình có hệ thống, độc lập và được tài liệu hóa để đánh giá các thông tin về phát triển bền vững được báo cáo theo các tiêu chuẩn và mốc đo đã định, và trong một số trường hợp, theo tiêu chuẩn bảo đảm hoặc thẩm định.

  Các thuật ngữ khác nhau có thể được sử dụng nhằm miêu tả hoạt động bảo đảm hoặc thẩm định báo cáo bền vững, các thuật ngữ này gồm có ‘ý kiến của chuyên gia’, ‘đánh giá khách quan’ và ‘các quy trình đã thống nhất’.

  Dịch vụ báo cáo phát triển bền vững và dịch vụ bảo đảm mang lại lợi ích lớn cho tổ chức. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp
  Dịch vụ báo cáo phát triển bền vững và dịch vụ bảo đảm mang lại lợi ích lớn cho tổ chức. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

  Tất cả các hoạt động đảm bảo và thẩm định được thiết kế để cung cấp cho ban lãnh đạo công ty và những bên đọc báo cáo bền vững các thông tin về chất lượng và uy tín của bản báo cáo. Bản Hướng dẫn G4 của GRI (trang 51) sử dụng thuật ngữ ‘đảm bảo từ bên ngoài’ để nói đến “các hoạt động được thiết kế nhằm đưa đến những kết luận được công bố về chất lượng của thông tin (về số lượng hoặc chất lượng) trong báo cáo”

  Thứ nhất, dịch vụ đảm bảo giúp đánh giá và xác nhận sự chính xác của dữ liệu, tăng cường khả năng chứng minh và minh bạch trong quá trình báo cáo. Điều này không chỉ mang lại niềm tin từ phía cổ đông và nhà đầu tư mà còn củng cố uy tín của doanh nghiệp trong cộng đồng kinh doanh quốc tế.

  Tính minh bạch và tin cậy của báo cáo SDG đóng vai trò quyết định trong việc đạt được những mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp. Đầu tiên, khả năng thu hút đầu tư được thúc đẩy bởi sự minh bạch vững vàng về những hoạt động và tiến triển đối với mục tiêu phát triển bền vững. Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến việc đầu tư vào các doanh nghiệp có cam kết với các Mục Tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), và dịch vụ đảm bảo báo cáo SDG là công cụ quan trọng để chứng minh sự tuân thủ và hiệu quả của các biện pháp thực hiện.

  Thứ hai, tính minh bạch và tin cậy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì uy tín của doanh nghiệp. Khả năng đáp ứng và thậm chí vượt qua các mục tiêu SDGs không chỉ là một trách nhiệm đạo đức mà còn là một cơ hội để tạo ra giá trị thương hiệu và tăng cường hình ảnh tích cực trong tâm trí của khách hàng, đối tác kinh doanh, và cộng đồng.

  Cuối cùng, tính minh bạch và tin cậy của báo cáo SDG đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường lòng tin của các bên liên quan, bao gồm cả cổ đông, khách hàng, và cộng đồng địa phương. Một báo cáo chất lượng và được đảm bảo mang lại thông tin mà mọi bên liên quan có thể tin tưởng, từ đó tạo ra sự ủng hộ và hỗ trợ cho các hoạt động của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng.

  Các loại dịch vụ đảm bảo:

  Các loại dịch vụ đảm bảo đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và tin cậy của báo cáo SDG, mang lại sự minh bạch và hiệu quả cho doanh nghiệp. Dưới đây là mô tả về hai loại dịch vụ đảm bảo phổ biến:

  1. Đảm Bảo Toàn Diện (Comprehensive Assurance):

  Mục Tiêu chính là kiểm tra toàn bộ báo cáo SDG, bao gồm cả nội dung và hình thức, để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ.

  • Phạm Vi:

  Bao quát mọi khía cạnh của báo cáo SDG, từ phương pháp đo lường, thu thập dữ liệu, đến việc thực hiện và công bố kết quả

  • Ưu Điểm:

  Đảm bảo rằng báo cáo không chỉ đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn phản ánh đầy đủ cam kết của doanh nghiệp đối với SDGs.

  Cung cấp mức độ tin cậy cao cho cổ đông và bên liên quan về thông tin trong báo cáo.

  2. Đảm Bảo Giới Hạn (Limited Assurance):

  Mục tiêu là chỉ kiểm tra một phần cụ thể của nội dung báo cáo SDG, thường là những yếu tố chiến lược quan trọng hoặc mục tiêu chính.

  • Phạm Vi:

  Tập trung vào những khía cạnh quan trọng của báo cáo, giúp giảm thiểu chi phí và thời gian so với đảm bảo toàn diện.

  • Ưu Điểm:

  Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn đảm bảo một mức độ tin cậy nhất định mà không cần kiểm tra toàn bộ báo cáo.

  Hữu ích khi tài nguyên hạn chế và cần tối ưu hóa quá trình đảm bảo.

  Bằng cách sử dụng các loại dịch vụ đảm bảo này, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu và tài nguyên của mình để đảm bảo rằng báo cáo SDG của họ không chỉ đáp ứng các yêu cầu quy định mà còn tạo ra giá trị thực sự trong lĩnh vực phát triển bền vững.

  Vai trò của doanh nghiệp trong dịch vụ đảm bảo báo cáo SDG

  Doanh nghiệp nên thiết lập một mối quan hệ đối tác chặt chẽ với bên cung cấp dịch vụ đảm bảo báo cáo SDG. Việc này đòi hỏi sự tương tác sâu sắc và thông tin đầy đủ về mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp. Hợp tác như một đối tác chiến lược giúp đảm bảo rằng bên cung cấp dịch vụ không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ kiểm tra mà còn là người đóng góp có ý nghĩa vào quá trình đảm bảo chất lượng báo cáo SDG.

  Cung Cấp Thông Tin Đầy Đủ:

  Để đảm bảo quá trình đảm bảo báo cáo SDG diễn ra hiệu quả, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, dữ liệu, và tài liệu liên quan. Điều này bao gồm việc chia sẻ mọi chi tiết liên quan đến quá trình thực hiện các mục tiêu SDG. Sử dụng kiến thức nội bộ để giải thích chi tiết về quá trình thực hiện và tiến triển là một cách hiệu quả để đảm bảo bên cung cấp dịch vụ có cái nhìn toàn diện và chính xác.

  Doanh nghiệp niêm yết phải báo cáo số liệu về phát thải khí nhà kính. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp
  Doanh nghiệp niêm yết phải báo cáo số liệu về phát thải khí nhà kính. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

  Tham Gia vào Quá Trình Kiểm Tra:

  Doanh nghiệp cần tích cực tham gia vào quá trình kiểm tra của bên cung cấp dịch vụ đảm bảo báo cáo SDG. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin bổ sung khi cần thiết, hỗ trợ trong việc giải đáp mọi thắc mắc, và tạo điều kiện thuận lợi để bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc của họ một cách chính xác và kịp thời. Tham gia tích cực giúp tăng cường sự tương tác giữa hai bên, đồng thời nâng cao chất lượng của kết quả đảm bảo báo cáo SDG.

  5 nguyên tắc trong kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp
  5 nguyên tắc trong kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

  Tóm lại, trong cuộc hành trình không ngừng hướng tới một tương lai bền vững, bài báo cáo phát triển bền vững và dịch vụ đảm bảo không chỉ là một tài liệu tóm tắt về các tiến triển và cam kết của tổ chức, mà còn là một bước quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và minh bạch trong cộng đồng kinh doanh toàn cầu.

   

      Trên đây là những thông tin tổng quan về “Báo cáo phát triển bền vững và dịch vụ đảm bảo” do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên có thể giúp cho các doanh nghiệp bắt kịp được những xu hướng trong thời đại mới. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về tư vấn phát triển dự án, báo cáo phát triển bền vững anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web senvangdata.com/. 

   

  ————————–

  Dịch vụ tư vấn Báo cáo phát triển bền vững: Xem chi tiết

  Xem thêm các dịch vụ / tài liệu khác của Sen Vàng : 

  Dịch vụ tư vấn  

  Tài liệu

  Báo cáo nghiên cứu thị trường

  ————————–

  Khóa học Sen Vàng: 

  Xây dựng tiêu chí lựa chọn Bất động sản

  Khóa học R&D – Nghiên cứu và phát triển bất động sản

  Hoạch định chiến lược đầu tư bất động sản cá nhân 

  —————————

  Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam

  Website: https://senvanggroup.com/

  Website: https://senvangdata.com/

  Youtube: https://tinyurl.com/vt82l8j

  Hotline: 0948 48 48 59

  Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

  #senvanggroup #senvangrealestate #kenhdautusenvang  #dịch_vụ_tư_vấn_phát_triển_dự_án #thị_trường_bất_động_sản_2023 #phat_triển_dự_án #tư_ vấn_chiến _ lược_kinh_doanh #xây_dựng_kế_hoạch_phát_triển #chiến_lược_tiếp_thị_dự_án

  Thẻ : dịch vụ tư vấn báo cáo phát triển dự án, vai trò của báo cáo bền vững, chi phí báo cáo bền vững, dịch vụ đảm bảo bền vững, báo cáo sử dụng tài nguyên nước, senvanggroup, senvangdata, tổng quan báo cáo phát triển bền vững, báo cáo phát triển bền vững, dịch vụ báo cáo bền vững,

   ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VỚI SEN VÀNG GROUP

   Nội dung Qúy công ty cần tư vấn :

   "Cảm ơn Qúy công ty, sau khi điền thông tin, Sen Vàng sẽ liên hệ với Qúy công ty để xác nhận trong thời gian 48h!
   Chúc Qúy công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng!

   Qúy công ty có thể liên hệ trực tiếp số Hotline Sen Vàng Group 0948484859 nếu cần gấp!

   Trân trọng! "

   TOP